Riisika lasteaia ajalugu.

7. septembril 1960. aastal avati Haiba külas Karjaküla lasteaia filiaal, juhataja Vaike Toome. Lasteaia rühmaruum asus Haiba mõisahoones – lapsi 9. Peagi laste arv kasvas. Haiba lasteaed sai omaette asutuseks ning kolis kenasse majja tiigi kaldal.
1960. a. lõpus sai juhatajaks Urve Pisko, kes juhatas lasteaeda 27.10.1967.a.
28.10.1967. – 13.04.1979. oli juhatajaks Leili Saakpakk. Lasteaed oli kannatada saanud 1967 aasta sügistormist, mille tagajärgede likvideerimisega tuli uuel juhatajal alustada. Lasteaed oli ööpäevane.
1979 aasta aprilliks oli Riisiperes valminud suur kolme majandi; (Riisipere, Saida ja Haiba sovhoos) ühislasteaed, mille tulemusena kadus Haibast oma lasteaed. Lapsi hakati vedama majandi bussiga Nissi suurde lasteaeda. Osa lapsi jäid endiselt ööpäevasesse rühma.
1992. aasta kevadel jäi lasteaia ringilt buss ära, sest vanemad ei saatnud oma lapsi lasteaeda.
3. novembril avati Haibas esialgu laste mängurühm, kus koolieelikud käisid iga päev paar tundi joonistamas ja mängimas.
1. märtsil 1993.a. avati kaherühmaline lasteaed ja laste arv kasvas järjekindlalt. 1. 02. 1994.a. avati kolmas lasterühm. Lasteaia ruumid asusid elumajas nr. 13 a algul ühes, siis kahes ja lõpuks kolmes kahetoalises korteris, mis said kohandatud lastele. 1992. novembrist on lasteaia juhatajaks Riina Lotamõis. 1994. nov. kuni 1997. juunini asendas Melli Puht.
1989. aastal alustati Haiba külasse lasteaiahoone ehitamist, mis kahjuks jäi rahapuudusel pooleli. Hiljem leiti riigi toetusel võimalus hoone lõpuni ehitada, kuid seekord hoopis Harjumaa lastekoduks. Haiba Lastekodu avati 1. detsembril 1999.a.
2000. aasta suvel ehitati rühmaruumidesse veega tualettruumid ja nooremasse rühma ka dušširuum.
Laste arv aastate lõikes on olnud 31. detsembriks:

1992 – 23 last   1998 – 43 last   2004 – 41 last   2010 – 56 last   2016 - 37 last
1993 – 43 last   1999 – 47 last   2005 – 47 last   2011 – 55 last    2017-37
1994 – 41 last   2000 – 46 last   2006 – 48 last   2012 – 60 last    2018-31
1995 – 48 last   2001 – 46 last   2007 – 62 last   2013 - 57 last    2019- 26
1996 – 42 last   2002 – 47 last   2008 – 56 last   2014 - 61 last    
1997 – 39 last   2003 – 44 last   2009 – 57 last   2015 - 34 last    


Lasteaial on piiratud mänguväljak alates 1997. aastast. Piirdeaia taga oli aastaid oma põllumaa, millel kasvatati lastele värket aedvija.

Alates 1996-st aastast kasutati mänguruume, mis asusid majas nr 13, kus asus ka juhataja kabinett, metoodilise materjali laoruumid ning pesupesemis- ja triikimisruum.
Kernu Vallavolikogu otsustas rekonstrueerida vallale kuuluva 8-korterilise elumaja nr. 13, nõuetekohaliseks lasteaiaks 45-le lapsele.
3. nov. 2002.a, sai lasteaed 10 aastaseks, siis avati ka uus lasteaed Riisikas. Nüüd saadi lastele oma maja, kus on suvel jahe ja talvel soe – põrandaküte, valgust palju ja ruumi parasjagu. Kõik nõuded täidetud ja ometi armas ning kodune.
Lapsi tuli valda juurde, Eesti Vabariigi Valitsus võttis vastu emapalga seaduse. Aastased lapsed enam emapalka ei saa ning oligi vajadus emal tööle minna. Tekkis vajadus sõimerühma järele.
15.02.2007. avati kõrvalmajas taas liitrühm Kukeseen järjekorras olnud 12-le lapsele. Kahetoaline korter remonditi, kohandati lastele ja telliti nõuetele vastav mööbel. Lasteaed laienes ühe rühmaga tagasi vanasse majja, kus sõimerühma ikkagi avada ei saa. Päästab vaid uue lasteaia ehitus Laitsesse, sest kolmandik lasteaia lastest tuleb koolibussiga kohale ja paljud Kernu valla lapsed käivad Tallinnas, Keilas, Sauel jm. lasteaias. 2013.a. alternatiiviks on teha koostööd naabervalla Sauega, Laitse piirkonna lapsed lähevad Ääsmäe lasteaeda ja Haibas saab vastu võtta kahe-aastaseid lapsi.

2015 aasta novembrist avati Kirisaia lasteaed, seoses sellega suleti Riisikas neljas väike sõimerühma ja lapsi jäi lasteaias kolmandiku võrra vähemaks ka teistest rühmadest.

2016 aastal avati Kaseriisikas sõimerühm ja vastu võeti   1,5 aastased lapsed.

Kuna 2018 aasta sügiseks ei olnud rühmad korralikult täis,  siis otsustati sõimerühm sulgeda ja jäid alles vanem rühm –lapsed 5-7 ja noorem rühm- lapsed 2-4. Nüüd olid mõlemad rühmad lapsi täis. Kokku lasteaias 31 last. Kuna veebruaris avati Kirsiaias 4. rühm, siis laste arv - muutus lapsi alles 29.

Alates 2020.aasta augustist asub seni Haibas tegutsenud lasteaed Kernus, Kernu kooliga ühes hoones.