1932/33. õppeaasta Teenistusvahekorra seaduse alusel registreeriti 1. augustil 1932 ametist lahti õpetaja Marie Haber. Samuti registreeriti lahti õpetaja Olga Kroon, kui üheks aastaks ametisse määratu. 1932. aasta augustis kuulutas Kernu vallavalitsus välja uute õpetajate valimised. Hoolekogu esitas õpetajate kandidaatideks endise õpetaja Olga Krooni ja Arthur Vahteri, kes said ka valitud vallavolikogu poolt. Kuna Arthur Vahter hiljem õpetaja teenistuskohast Kernu algkoolis loobus, määras Harju Maakoolivalitsus tema asemele üheks aastaks tunniandjatena õpetajad Josefine Kuntleri ja Veera Reisneri (kumbki 50% nädalatundidest). Hoolekogu koosnes 1932/34. õppeaastal: esimees Johannes Leomar (lastevanemate esindaja), esimehe asetäitja Mart Sitronlich (lastevanemate esindaja), laekur Eduard Traublum (vallavalitsuse esindaja), kirjatoimetaja Josefine Kuntler (õpetaja), ametita liige Richard Bibikov (koolijuhataja), ametita liige Gustav Reintam (vallavalitsuse esindaja). Õppenõukogu koosseis 1932/33 õppeaastal: koolijuhataja Richard Bibikov, tunniandja õpetaja Josefine Kuntler, tunniandja õpetaja Veera Reisner, õpetaja Olga Kroon, lastevanemate esindaja Jüri Allesfeldt, lastevanemate esindaja Johannes Leomar. Kool töötas 3 komplektiga: klassijuhataja Olga Kroon (1.–2. klass), klassijuhataja Veera Reisner (3.–4. klass), klassijuhataja Richard Bibikov (5.–6. klass). Õpilasi oli koolis 89. Koolitöö toimus kolmes kohas: 1.–2. klass töötas Jaani talus (J. Luhtverki talu), 3.–4. klass töötas vallamajas, 5.–6. klass töötas Haiba poe ruumes. Haiba poe ruumes asus ka kantselei, õpetajate Olga Krooni, Josefine Kuntleri ja Veera Reisneri korterid, kuna koolijuhataja korteriks sai poe juures asuv väike majake. Töötingimused ei olnud kaugeltki mitte normaalsed, kuna õpetajail tuli jooksta ühest tunnist teise sõna otseses mõttes, et jõuda Haiba poe juurest vallamajja või ümberpöördult. Lapsed olid seni järelvalveta. Kuid korrarikkumisi õpetajate vahetuse ajal siiski ette ei tulnud. 5.–6. klass töötas viinakauplusega ühe katuse all. Viimase kliendid sooritasid tihti kauba proovimist klassi akna all. Õpilased pidid selle juures tahes või tahtmata tunnistajad olema. Proovimine lõppes sellega, et kaup lõppes otsa ning mindi uut tooma. Eriti raske oli laadapäevil, sest laata peeti samuti klassi akna all. Oli raske õpilaste tähelepanu köita käsitlusel oleva õppeainega. Laada kära summutas õpetaja ja õpilaste sõnad. Õppeaasta jooksul korraldati jõulupuu 21. detsembril 1932 Kernu vallamajas ja koolipidu 28. mail 1933 Kernu herrastemajas. Koolinõunik külastas kooli 15. mail 1933 kell 4 pärastlõunal. Koolinõunikuks oli härra. J. Johanson. Koolitöö algas 3. oktoobril 1932 ja lõppes 31. mail 1933. Kooli lõpetasid: Asta Traublum cum laude, Helmi Keltjärv cum laude, Meeri Traublum, Edgar Lumiküla, Johannes Värvimann, Eduard Neinberg. Järeleksam saksa keeles mää- rati Elmar Rossile, kes sooritas selle rahuldavalt 2. oktoobril 1933. 1933/34. õppeaasta 1. augustiks 1933 registreeriti lahti õpetajad: tunniandjad Veera Reisner ja Josefine Kuntler. Nende asemele valis vallavolikogu oma koosolekul Josefine Kuntleri. Õppetöö algas 1. klassis 18. septembril ja teistes klassides 2. oktoobril, kuid juba uues koolimajas. Koolimaja pidulik õnnistamine toimus 1. oktoobril 1933. Õnnistamise aktuse korraldamiseks moodustas Kernu vallavalitsus toimkonna, mis koosnes: esimees Richard Bibikov, laekur Gustav Reintam; muud liikmed K.Thomson, Hans Kolmrist, Anton Abram ja Mart Sitronlich. Aktuse kuludeks vallavolikogu määras 100 krooni, millele toimkond lisaks annetustena kogus 52.48 krooni. Aktusest võttis osa umbes 300–400 isikut. Aktuse vaimuliku talituse pidas praost K. Thomson. Kutsutud külalistele arvult 60 korraldati aktuse lõppedes eine. Tervitustega esinesid aktusel Harju Maa- ja Maakoolivalitsuse nimel koolinõunik J. Johanson, Hageri koguduse nimel K. Thomson, Hageri vallavalitsuse nimel Hageri vallasekretär ja naabri koolide esindajad. Saadeti tervitustelegrammid. Haridus- ja sotsiaalministri eest Mõttus: “Parimaid tervitusi uue koolimaja õnnistamise puhul. Suurim tänu tehtud töö eest, palju edu ja jõudu edaspidisele tööle hariduse alal.” Laitse vallavalitsus: “Kernu vald on rikastunud suure varanduse võrra. Selleks varanduseks on äsja valminud algkoolihoone. Olgu see hoone hariduse hälliks edasi püüdjaile, kasvatatagu sääl tublisid kodanikke ja kasulikke inimesi, kelle pääle Kernu vald uhke võib olla.” Nissi algkooli juhataja: “Teie uus koolimaja on monument Eesti mehe meele tarkusele ja sitkusele. Saagu teist vägev ja kestev sepikoda, milles taotakse uusi inimpõlvi, veelgi raudsemaid aadetes ja veelgi tugevamaid tegudes.” Õpilasi oli 1933/34. õppeaastal 89–94: juhataja Olga Kroon (1.–2 klass), juhataja Josefine Kuntler (3.–4. klass), juhataja Richard Bibikov (5.–6. klass). Hoolekogu koosnes: esimees Johannes Leomar, laekur Eduard Traublum, kirjatoimetaja Josefine Kuntler, muud liikmed Richard Bibikov, Gustav Reintam (hiljem Jaan Puum) ja Anna Pootsmann. Õppenõukogu koosnes: koolijuhataja Richard Bibikov, õpetaja Olga Kroon, õpetaja Josefine Kuntler, lastevanemate esindaja Jüri Allesfeldt, hoolekogu esindaja Johannes Leomar. Õppeaasta jooksul korraldati kooli jõulupuu ja koolipidu, mille sissetulek 54,78 krooni määrati ekskursiooni korraldamiseks Saare- ja Pärnumaale. See toimus 4.–7. juunil 1934. Osavõtjaid oli õpetajaist 3, õpilastest 33 ja lastevanematest 6. Sõit toimus veoautol. Takistuseks õppetööl osutus internaadi puudumine. Internaati ei onud võimalik asutada ruumide puudumisel, kuna internaadi köök ja söögituba jäid ehitamata, samuti ka saal ja koolijuhataja korter. Et kõiki õppejõude koolimajasse korterisse paigutada laskis vallavalitsus ühe internaadi magamistoa ehitada ühele õpetajale Josefine Kuntlerile korteriks. Koolijuhataja paigutati õpetaja korterisse. 1933/34. õppeaastal tegutsesid Noorte Kotkaste ja Kodutütarde rühmad, esimeses 10, teises 8 algajat. Noorte Kotkaste rühmast sooritasid pesakotka katse 3 poissi: Gustav Miller, Erich-Ralf Limkig ja Arnold Piksav. Noorte Kotkaste Kernu rühma vanakotkaks oli Richard Bibikov ja kotkaks Rudolf Uljata. Kodutütarde jaoskonna vanemaks oli Olga Kroon. Koolinõunik J. Johanson kü- lastas kooli 26. aprillil 1934. 30. mail kutsus koolinõunik 6. klassi õpilased Laitse algkooli, kus korraldati nendele testid emakeeles ja loodusloos. Nimetatud testid olid korraldatud 20 koolis. Kernu algkool saavutas emakeeles VII koha ja loodusõpetuses samuti VII koha, esimeses 63,8, teises 65 punkti (I kohale tulnud koolid 72,8 ja 75 punkti). 6. klassi lõpetasid: Johannes Kraas cum laude, Oskar Milder, Gustav Miller, Elmar Piksarv, Alfred Puum, Linda Ruus. Koolitöö lõppes 31. mail. | Kroonikat sirvis Liis Aasamaa