1921. aasta sügisel avati uuesti vallamaja kohtusaalis kolmas klass, õppejõuks Marie Johanson, siis tulid ka Haiba kogukonna lapsed kooli. See klass töötas 1921/22. õppeaasta korralikult. Koolipidusid oli õppeaasta jooksul 2, puhaskasust õppereis Tallinna ja selle ümbrusesse. Lastearv kasvas, vallamaja saal jäi kitsaks. Maakonna koolivalitsus juhtis tähelepanu Kernul tühja seisva härrastemajale. Ent rahvas ja ka vallavalitsus ei pooldanud mõisa. Oli palju vaeva enne kui rahvas harjus mõttega härrastemaja kasutada kooliks. Kernu valla valitsus sai mõisa teiselt korralt 5 tuba ja 1922/23. õppeaastal töötas õpetaja Johanson III ja IV kl. mõisas, kuna I ja II kl. koolijuhataja O.Kask´iga töötasid vanas koolimajas. V klassi ei saanud sel õppeaastal avada õppejõu puudusel.

Laste suure arvu tõttu oli ruum vanas koolimajas kitsas. Ei olnud klassis enam laua ruumi õpilastele kirjutamiseks. Maakonnakoolivalitsus andis loa viia kõike klasse mõisa. Vallanõukogu pikendas kooli üleviimise järgmiseks õppeaastaks. Ent lapsed, kes kõige rohkem kannatasid ruumi puuduse alla ja et lapsevanemad ka pooldasid I ja II kl. üleviimist mõisa, siis võtsid õpilased ise pingid ja muu koolimööbli ja viisid 1923. a märtsikuul I ja II kl. mõisa.

Sel õppeaastal oli ka õppereis õpilastega Tartu. Sel aastal lahkus Marie Johanson.

1923/24 õppeaastal avati ka V klass. Töötati kolme õppejõuga: Otto Kask, Jenny Paulsen ja Linda Valter. Õpilasi oli I klassis 30, klassijuhatajaks L. Valter, II kl. 20 ja III 21 õpil. klassijuhat. Otto Kask. IV kl. 25 ja V 7 õp. klassijuhatajaks Jenny Paulsen. Kokku 103 õpil. Koolinõunik käis 2 korda kooli revideerimas, oli tööga rahul. Pidu õhtuid 2 ühes käsitöö näitusega. Õppereise oli 2, 1. Varbola kantsi varemetele ( s.o. Pölli Jaanilinn) 2. Narva laulupeole lastekooriga ühtlasi õppereis ka Rakvere linna ja ümbrusesse.

1924/25. õppeaastal avati ka 6. kl. Töötati nelja õppejõuga: juhataja Otto Kask, Robert Viher, Marie Haber ja Aliide Mesila. Õpilasi oli I kl. 32, klassijuhatajaks oli M.Haber. II kl. 20 õpilast ja klassijuhataja O.Kask III kl. 20 ja VI 5 õpil. oli üks komplekt. Viimase klassijuhiks R. Viher. Samuti moodustas komplekti IV kl. 27 õpil ja V kl. 3 õpil. klassijuhatajaks A.Mesila. Kokku 109 õpilast.

Pääle Kask´i kõik noored õppejõud algasid tööd huvi ja agarusega. Et paljudel õpilastel igal õhtul koju minna liig kauge, eriti Haiba kogukonnast olevatele õpilastel, asutati kooli internaat. Nii et lapsed võisid terve nädala veeta koolimajas. Neil on oma magamisruumid 1 tütarlastele, 1 poeglastele. On oma teenija, kes muretseb sooja söögi eest, on ka söögituba, kus teatud kellaaegadel õpilased süüa saavad. Toidu ja selle valmistamise kulud tasuvad vanemad. Tänu ka vallanõukogule, et nad ruumide juurevõtmisega vastutulelikud on olnud. Rahvas oli õppejõududega rahul, ainult O.Kask´i pääle oli maakonna koolivalitsusse saadetud kaebus lastega liig karmi ümberkäimise põrast, mis koolinõuniku kohapääl käigu puhul kaebuse tagasivõtmisega likvideeriti.

Tol õppeaastal revideeris koolinõunik H. Summer kooli 2 korda. Oli tööga rahul, ainult klasside seinad näevad väga räpased ( tapeedid mustunud, räbalais), ei jätnud hääd muljet.

Sama õppeaasta 1925. aasta kevadel lõpetasid esimesed õpilased Kernu 6. kl. algkooli kursuse ( s.t. 6 kl.) alljärgnevad 5 õpilast: Aleksander Liiv, Reinhold Lüllman, Evald Rennik, Rosalie Traublum, Rudolf Uljata. Aasta jooksul sai 2 õpilaspeo õhtut korraldatud, 1 eel jõulupühi, teine märtsikuus. Esimese peo puhaskasu tarvitati raamatuköitmise materjali muretsemiseks. Teise peo sissetulekuga korraldati pääle koolitööd õppereis Haapsallu ja säält edasi Hiiumaale. Ülejäänud rahast osteti õpilaste raamatukoggu uusi raamatuid.                                                                      Jätkub……….