Õppetöö korraldamisel distantsõppena lähtume koolis kokku lepitud alustest:

  • Teavitame esimesel võimalusel lapsevanemaid ja õpilasi, kuidas õppetöö kooli kinnioleku ajal korraldatakse.
  • Infokanaliks on eKool, Facebooki grupp, e- kirjad
  • eKoolist leiab ülesanded ja infot õppetöö kohta ning millises vormis toimub õpiülesande esitamine.
  • Arvestame õppetöö planeerimisel sellega, et kõigil õpilastel ei tarvitse alati olla ligipääsu vajalikule tarkvarale või digiseadmetele.
  • Lisaks õppetööle ei toimu koolis ka ringitunnid ja treeningud.

13.03.2020